Αγγλικός Όρος
absolute universals
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
απόλυτα καθολικά (τα)
Όρος
απόλυτες καθολικές αρχές (οι)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback