Αγγλικός Όρος
argument (A, arg)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
όρισμα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback