Αγγλικός Όρος
nominalism
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
νομιναλισμός (ο)
Πηγή
Crystal (2003)
Όρος
ουσιαστικοποίηση (η)

feedback