Αγγλικός Όρος
new word
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νέα λέξη (η)

feedback