Αγγλικός Όρος
new speak
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νέα ομιλία (η)

feedback