Αγγλικός Όρος
New Englishes
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Νέα Αγγλικά (τα)

feedback