Αγγλικός Όρος
new edition
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νέα έκδοση (η)

feedback