Αγγλικός Όρος
new
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νέος,-α,-ο

feedback