Αγγλικός Όρος
absolute transitive
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απόλυτο μεταβατικό (ρήμα) (το)

feedback