Αγγλικός Όρος
neuroma
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νεύρωμα (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback