Αγγλικός Όρος
neurological linguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νευρολογική γλωσσολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback