Αγγλικός Όρος
neurolinguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Fromkin (2011)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νευρογλωσσολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback