Αγγλικός Όρος
neurolinguistic
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
νευρογλωσσολογικός,-ή,-ό
Όρος
νευρογλωσσικός,-ή,-ό

feedback