Αγγλικός Όρος
neural 
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νευρωνικός,-ή,ό
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback