Αγγλικός Όρος
Neural Theory of Language
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Νευρωνική Θεωρία της Γλώσσας (η)

feedback