Αγγλικός Όρος
neural network
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νευρωνικό δίκτυο (το)
Πηγές
ΕΚΠΑ
Ξυδόπουλος (2007)

feedback