Αγγλικός Όρος
nesting
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Hartmann & James (2002)
R. R. K. Hartmann (2001)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ένθεση σε ομοειδή δομή (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ενδολημματοποίηση (η)
Όρος
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου

feedback