Αγγλικός Όρος
nerve fibers
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νευρικές ίνες (οι)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback