Αγγλικός Όρος
Nepali
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Νεπάλ

feedback