Αγγλικός Όρος
neoterm
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νεοόρος (ο)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback