Αγγλικός Όρος
neo-Humboldtianism
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νεοχουμπολτιανισμός (ο)

feedback