Αγγλικός Όρος
neogrammarian hypothesis
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νεογραμματική υπόθεση (η)

feedback