Αγγλικός Όρος
neo-Firthian
Πηγή
Tony McEnery, ‎Andrew Hardie (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νεοφιρθιανός,-ή,-ό

feedback