Αγγλικός Όρος
neo-Davidsonian
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Νεο-Ντέιβιντσονικός-ή-ό / νέο-ντέιβιντσον (του)

feedback