Αγγλικός Όρος
negator
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δείκτης άρνησης (ο)
Πηγή
Ελένη Μανίκα (2016)

feedback