Αγγλικός Όρος
near
Πηγές
Cruse (2006)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οιονεί

feedback