Αγγλικός Όρος
Neandertal
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Νεάντερταλ

feedback