Αγγλικός Όρος
absolute tense
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απόλυτος χρόνος (ο)

feedback