Αγγλικός Όρος
nasalised
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ρινικοποιημένος,-η,-ο,
Όρος
ερρινοποιημένος,-η,-ο

feedback