Αγγλικός Όρος
nasalisation
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ρινικοποίηση (η)/ ερρινοποίηση (η)
Όρος
ερρινοποίηση (η)

feedback