Αγγλικός Όρος
arbitrariness of realization
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αυθαίρετο της πραγμάτωσης (το)
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
Πηγή
Crystal (2003)

feedback