Αγγλικός Όρος
naming task
Πηγές
Fromkin (2011)
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δοκιμασία ονομασίας (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback