Αγγλικός Όρος
naming rules
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κανόνες ονοματοδοσίας (οι)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback