Αγγλικός Όρος
naming principle
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αρχή ονοματοδοσίας (η)

feedback