Αγγλικός Όρος
naming insight
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συναίσθηση του ονόματος (η)

feedback