Αγγλικός Όρος
naming
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
oνοματοποίηση (η)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback