Αγγλικός Όρος
named entity recognition
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αναγνώριση ονομασμένης οντότητας (η)

feedback