Αγγλικός Όρος
name dictionary
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό ονομάτων (το), ονομαστικό λεξικό (το)

feedback