Αγγλικός Όρος
absolute synonymy
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απόλυτη συνωνυμία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback