Αγγλικός Όρος
absolute synonym
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απόλυτο συνώνυμο (το)
Πηγή
Lyons (1995)

feedback