Αγγλικός Όρος
mind
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νούς (ο)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback