Αγγλικός Όρος
mentalistic linguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
νοησιαρχική γλωσσολογία (η)
Όρος
νοηματικό σύστημα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback