Αγγλικός Όρος
mentalism
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Νοησιαρχία (η), μενταλισμός (ο)
Πηγή
Lyons (1995)

feedback