Αγγλικός Όρος
appellative function of language
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ονοματοδοτική λειτουργία της γλώσσας (η)

feedback