Αγγλικός Όρος
Mental spaces
Πηγές
Crystal (2008)
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Νοητικοί χώροι (οι)

feedback