Αγγλικός Όρος
mental space
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Evans (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
νοητικό διάστημα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
νοητικό εδάφιο (το)

feedback