Αγγλικός Όρος
appellative
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ονοματοδοτικό (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ονοματοδοτικός,-ή,-ό

feedback