Αγγλικός Όρος
Maya-Chipayan-Yungan
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Μάγια-Τσιπάγια-Γιούνγκα (η)

feedback