Αγγλικός Όρος
maximal projection
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μέγιστη προβολή (η)
Όρος
μ-επιβολή (η)

feedback