Αγγλικός Όρος
mathematical logic
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μαθηματική λογική (η)

feedback